چه صنایعی می توانند از اینترنت اشیا بهره ببرند؟

سازمان‌هایی که برای اینترنت اشیا مناسب‌تر هستند، سازمان‌هایی هستند که از استفاده دستگاه‌های حسگر در فرآیندهای تجاری خود سود می‌برند. ساخت و ساز تولیدکنندگان می توانند با استفاده از نظارت خط تولید برای فعال کردن...

ادامه مطلب