روند هوشمندسازی خانه، از گذشته تا به امروز

اگر تا به حال با ما همراه نبوده‌اید، برای درک بهتر متن پیش رو، ابتدا مطلب اینترنت اشیا چیست؟ و سپس مطلب خانه هوشمند چیست؟ را بخوانید. در هر دو مطلب قبل، به زبان خیلی ساده و مختصر اینترنت اشیا و خانه‌های هوشمند را برای شم...

Continue reading