خانه هوشمند چیست؟

در مطلب اینترنت اشیا، شما را با مفهوم این عبارت آشنا کردیم. در مبحث پیش رو می‌خواهیم یکی از شاخه های اینترنت اشیا، که اتوماسیون خانگی نام دارد را مورد بررسی قرار دهیم. اتوماسیون خانگی، یا به زبان ساده‌تر همان هوشمندسازی ...

ادامه مطلب